Logo Mercier vanderninden

Een hart voor de planeet en de mensen

Duurzaam investeren

Duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord investeren staan al sinds het prille begin centraal bij Mercier Vanderlinden. Aangezien wij goed op de hoogte zijn van de impact die wij allen hebben op onze samenleving, trachten wij al het mogelijke te doen om deze impact te beperken en te compenseren door duurzame initiatieven. Zo nemen wij zelf verantwoordelijkheid op voor onze ecologische voetafdruk en laten we dit niet over aan toekomstige generaties.

Ons streven naar een betere wereld wordt gekarakteriseerd door een tweeluik. Eerst en vooral zijn er de interne initiatieven, waarbij de werknemers en het management samen naar oplossingen zoeken om onze interne bedrijfsvoering nog duurzamer te maken. Denk dan aan energieopwekking door zonnepanelen, het ondersteunen van lokale goede doelen, ecologische renovatie van de kantoren en initiatieven die het welzijn van de werknemers bevorderen. Ons sterk engagement inzake duurzaamheid heeft ervoor gezorgd dat Mercier Vanderlinden de eerste CO2-neutrale vermogensbeheerder in België werd.

Het tweede aspect van het tweeluik is het ethisch investeringsbeleid. Wij beseffen dat wij ons als aandeelhouder van grote ondernemingen in een bevoorrechte positie bevinden om deze bedrijven aan te sporen om duurzaamheid een centraal thema binnen de onderneming te maken. Dit doen we door zowel actieve keuzes te maken in ons investeringsproces als door in constructieve dialoog te gaan met verschillende bedrijven. Wij zijn sinds 2017 ondertekenaar van de UNPRI standaard en ons ethisch investeringsbeleid zal vanaf 2022 door Forum Ethibel gecertificeerd worden.

Geen woorden maar daden

Meer informatie over ons ESG beleid en duurzaamheidsinformatie vindt U hieronder.

Bij Mercier Vanderlinden hebben we steeds getracht om ons engagement inzake duurzaamheid duidelijk te maken door naast onze interne initiatieven, ook een leidende rol op te nemen op het vlak van duurzaam investeren. We hebben onszelf erg hoge standaarden opgelegd, we hebben meerder restricties opgenomen en we hebben integraal de uitsluitingslijst van het Noorse Pensioenfonds overgenomen. Dit terwijl we alle stakeholders een zelden geziene vorm van transparantie aanbieden.

Een beleid is echter maar zo ambitieus en efficiënt als de mate waarin het beleid effectief opgevolgd wordt. Om die reden zijn wij enorm trots dat wij het Forum Ethibel certificaat behaald hebben. Forum Ethibel is een onafhankelijke externe partij die zich specialiseert in het verifiëren van de naleving van de duurzaamheidsmaatregelen die een vermogensbeheerder zichzelf oplegt. Dit certificaat toont aan dat wij ons rigoureus duurzaamheidsbeleid naleven en dat ons duurzaamheidsengagement er niet enkel één van mooi woorden maar ook één van krachtige daden is. 

Bekijk hier het certificaat en ontdek wat Forum Ethibel voor ons verifieert

Hoe promoot het discretionair vermogensbeheer (een combinatie van) ecologische en sociale kenmerken?

Ongunstige effecten van beleggingsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren niet in aanmerking genomen

Sharing values together

Download onze brochure voor een gedetailleerde analyse omtrent onze activiteiten rond duurzaamheid.