Logo Mercier vanderninden

SUGGESTIES EN KLACHTEN

Mercier Vanderlinden Asset Management stelt alles in het werk om de best mogelijke dienstverlening aan te bieden. Wij staan uiteraard open voor alle suggesties, en mocht iets niet aan uw verwachtingen voldoen kunt u een klacht indienen. Voor alle suggesties kunt u een mail sturen naar uw relatiebeheerder of naar reporting@mvam.be.

Voor klachten kunt u :

  • contact opnemen met uw relatiebeheerder
  • een email sturen naar compliance@mvam.be
  • een brief sturen gericht aan: Mercier Vanderlinden Asset Management t.a.v. de compliance officer, Lange Lozanastraat 254 B-2018 Antwerpen.

Gelieve uw klacht zo duidelijk mogelijk te omschrijven. Eventuele bijlagen kunnen eveneens nuttig zijn. Onze compliance officer behandelt elke klacht binnen de kortst mogelijke termijn. Als uw klacht voldoende duidelijk en gedocumenteerd is, mag u rekenen op een antwoord binnen de tien werkdagen.

Indien u niet tevreden bent met het antwoord dat u kreeg, of gaat u niet akkoord met het standpunt dat hierin werd genomen, dan kan u op volgende manieren contact opnemen met Ombudsfin, de Ombudsman in financiële geschillen:

Gelieve te noteren dat deze procedure enkel mogelijk is nadat u uw klacht eerst bij Mercier Vanderlinden Asset Management heeft ingediend zonder voldoening te hebben gekregen binnen een redelijke termijn.