vrijdag 20 december, 2019

Charles Kesteloot, Head of Estate Planning

Het Grondwettelijk Hof heeft recent de taks op effectenrekeningen vernietigd. Deze vernieting is gebaseerd op de beginselen van gelijkheid en niet-discriminatie tussen burgers. Zij is ook gebaseerd op een eventuele schending van het vrij verkeer van goederen en kapitaal voorzien op Europees niveau.

Ook al was deze vernietiging verwacht, het Grondwettelijk Hof heeft toch de gevolgen van de taks gehandhaafd voor wat betreft de referentieperiodes die eindigen vóór of op 30 september 2019. Met andere woorden, ondanks de vernieting, is de taks toch nog verschuldigd voor dit jaar en moet zij door de betrokken belastingplichtigen worden betaald.

De handhaving van de gevolgen van de vernietigde taks kan verrassend lijken, maar is voorzien door de bijzondere wet die de machten van het Grondwettelijk Hof regelt.

Elke persoon die een terugbetaling van deze taks wenst te ontvangen, dient dan ook de handhaving van de gevolgen van de vernietigde taks te betwisten. Deze procedure is individueel en van gerechtelijke en/ of administratieve aard. De ingeroepen argumenten zullen vaak verweven zijn met het Europees recht. De procedure zal dan ook lang duren met een onzeker resultaat. Ze kan bovendien duur uitvallen.

De aanvraagtermijnen zijn zeer kort (vóór 31 december 2019 m.b.t. het jaar 2018) en we raden jullie dan ook aan, indien jullie interesse zouden hebben, om snel uw advocaat fiscalist hierover te contacteren of uw vertrouwenspersoon bij Mercier Vanderlinden.


Recent articles