Logo Mercier vanderninden
vrijdag 03 maart, 2023

Raad van bestuur van MercLin SICAV, Conseil d'administration de MercLin SICAV

Beste Aandeelhouder,

Hierbij informeren wij u dat de buitengewone algemene vergadering van 3 maart 2023 niet geldig kon beraadslagen over de voorgenomen fusie van MercLin SICAV – Global Equity, het (laatste) compartiment van MercLin SICAV in Kempen International Funds – MercLin Global Equity wegens gebrek aan quorum. Bijgevolg zal een tweede buitengewone algemene vergadering met dezelfde agenda worden gehouden op 14 maart 2023 om 14.30 uur (Luxemburgse tijd).

Met vriendelijke groeten,

Namens de raad van bestuur van MercLin SICAV


Recent articles