Logo Mercier vanderninden
dinsdag 14 maart, 2023

Raad van bestuur van MercLin SICAV, Conseil d'administration de MercLin SICAV

Beste Aandeelhouder,

Hierbij informeren wij u dat de opnieuw bijeengeroepen buitengewone algemene vergadering van 14 maart 2023 positief heeft gestemd over de fusie van MercLin SICAV – Global Equity, het (laatste) compartiment van MercLin SICAV in Kempen International Funds – MercLin Global Equity, met ingang van 31 maart 2023 om middernacht. Als gevolg van deze fusie zal MercLin SICAV verdwijnen vanaf 31 maart 2023 om middernacht.

Met vriendelijke groet,

Namens de raad van bestuur van MercLin SICAV


Recent articles