Logo Mercier vanderninden
vrijdag 03 maart, 2023

Raad van bestuur van MercLin II SICAV, Conseil d'administration de MercLin II SICAV

Beste Aandeelhouder,

Hierbij informeren wij u dat de buitengewone algemene vergadering van 3 maart 2023 positief heeft gestemd over de fusie van MercLin II SICAV – Patrimonium, het (laatste) compartiment van MercLin II SICAV in Kempen International Funds – MercLin Patrimonium, met ingang van 31 maart 2023 om middernacht. Als gevolg van deze fusie zal MercLin II SICAV verdwijnen vanaf 31 maart 2023 om middernacht.

Met vriendelijke groet,

Namens de raad van bestuur van MercLin II SICAV


Recent articles