Logo Mercier vanderninden
dinsdag 17 januari, 2023

Thomas Vanderlinden, Stéphane Mercier, Vincent de Pret and Frédéric Van Doosselaere

Negentien maanden geleden, op 7 april 2021, kondigden met trots de eerste stap aan in de alliantie aan tussen Mercier Vanderlinden en Van Lanschot Kempen.

De laatste maanden kregen we meermaals de vraag hoe de alliantie er na 2025 zou uitzien en wat dit betekent voor u als klant.

Dankzij de intense en vruchtbare samenwerking de voorbije periode kunnen we u nu meer duidelijkheid geven. Met de Raad van Bestuur van Van Lanschot Kempen en het Belgische team van Van Lanschot zijn we overeengekomen om versneld een volgende stap te zetten. We hebben besloten om ons persoonlijk engagement als managing partner en aandeelhouder te bestendigen tot minstens 2030 en om onder één gemeenschappelijke Belgische naam en entiteit onze diensten aan u verder te zetten. Onder de naam Mercier Van Lanschot gaan we samen de toekomst tegemoet.

Om deze beslissing vorm te geven en te ondersteunen, gaan we als managing partners onze resterende aandelen in Mercier Vanderlinden overdragen aan Van Lanschot Kempen en tegelijkertijd investeren in aandelen Van Lanschot Kempen. Deze aandelen zijn verankerd tot minstens 2030, een teken van wederzijds vertrouwen.

Met dit versterkt engagement zetten we ons geloof in onze gemeenschappelijke toekomst kracht bij. Deze gaan we nu gezamenlijk vormgeven vanuit de overtuiging dat we onder één naam en met één team ons verhaal bestendigen, verduidelijken en het aanbod voor u zullen verrijken. Onze intentie is om in de loop van 2023 onder de nieuwe naam aan de slag te gaan. Graag bevestigen we onze belofte naar u om samen te investeren. Vanzelfsprekend blijft ons familiaal vermogen net als nu belegd in onze MercLin-fondsen.

De dagelijkse leiding van Mercier Van Lanschot zal ingevuld worden door een vierkoppig managementteam bestaande uit Erwin Schoeters en Thomas Vanderlinden (co-CEO’s), Frédéric Van Doosselaere (CFO) en Paul Timmermans (COO). De benoemingen en de transactie zijn onder voorbehoud van goedkeuring van de toezichthouder. Stéphane Mercier blijft het beheer van de Merclin fondsen op zich nemen, omringd door een gemeenschappelijk team van gepassioneerde analisten.


Recent articles