Logo Mercier vanderninden
dinsdag 19 november, 2019

Tim Casteels, Private Banker

Sinds onze oprichting in 2000 is Mercier Vanderlinden erg gehecht aan haar onafhankelijkheid en transparantie. Door rekening te houden met globale informatie over ecologie, samenleving en deugdelijk bestuur (‘environmental, social and governance’ of ‘ESG’ -criteria) zijn wij ervan overtuigd dat we beter onderbouwde beslissingen kunnen nemen. Deze leiden tot een hoger risico-gecorrigeerd rendement op lange termijn. Economische groei kan maar duurzaam zijn als ze bereikt wordt door het leefmilieu en de sociale cohesie in te calculeren.

Duurzaamheid kan niet louter ingevuld en bewerkstelligd worden door het mijden van bepaalde ondernemingen of sectoren in de portefeuille. Bij Mercier Vanderlinden willen wij actief betrokken zijn bij bedrijven waarin wij beleggen en effectieve stewardship toepassen. Wij zijn ervan overtuigd dat wij als lange termijn investeerder een actieve rol moeten opnemen om een concrete invulling te geven aan ‘duurzaam beleggen’ en het respecteren van de internationale ESG normen. Wij proberen deze actieve benadering te realiseren zowel in het beheer van de ons toevertrouwde kapitalen als in onze bedrijfsorganisatie.

Omdat we ons ervan bewust zijn dat wij als relatief kleine vermogensbeheerder maar een beperkte invloed op multinationale ondernemingen kunnen uitoefenen, hebben we de ESG expert Sustainalytics aangetrokken. Deze staat in een betere positie om met grote ondernemingen een dialoog aan te gaan en hen te overtuigen om werk te maken van ESG. Zo biedt Sustainalytics institutionele beleggers de mogelijkheid om gezamenlijk bedrijven aan te spreken op hun prestaties en bij te dragen aan oplossingen. Deelnemende beleggers kunnen desgewenst actief deelnemen aan de dialoog, de verzamelde informatie en geboekte resultaten rapporteren aan hun klanten, en engagement inzetten ten bate van risicobeheer. Een dialoog met een onderneming neemt tijd in beslag. De impact hiervan zal dan ook pas over enkele jaren zichtbaar zijn. We zullen op basis van hun bevindingen, telkens beslissen of een onderneming al dan niet in de beleggingsportefeuille mag blijven.

In deze context heeft Mercier Vanderlinden in 2017 het charter ‘United Nations Principles for Responsible Investments’ (UNPRI) ondertekend. Door deze beginselen van verantwoord beleggen te onderschrijven, hebben wij de transparantie van ons beleggingsproces verbeterd met betrekking tot de toepassing van ESG-criteria.

Aarzel niet om contact op te nemen met Uw vertrouwenspersoon bij Mercier Vanderlinden voor bijkomende informatie.


Recent articles