donderdag 23 april, 2020

Camille Marchant, Legal - Estate Planning

 1. Kan ik tijdens deze lockdown-periode een roerende schenking doen?

De schenking van roerende goederen kan op verschillende manieren geldig gebeuren:

 • Notariële akte voor Belgische notaris

Tot 20 april moest de ondertekening van niet-dringende akten in overleg met de cliënten worden uitgesteld. Dringende akten  wrden behandeld. Het advies ging door zoals gewoonlijk, per telefoon of per videoconferentie. Sinds 20 april zullen notarissen in principe alle akten kunnen uitvoeren, op voorwaarde dat ze zoveel mogelijk fysiek contact vermijden en de nodige sociale maatregelen nemen om afstand te nemen.

Om de notariële dienst te optimaliseren zal het vanaf begin mei mogelijk zijn om een notariële akte te verwerken zonder u te  verplaatsen. Dit zal gebeuren met een nieuwe tool, de digitale volmacht (geen extra kosten). Met deze procedure kunt u via een videoconferentie een volmacht geven aan een vertrouwenspersoon of een medewerker van een notaris, zodat deze laatste de akte namens u kan ondertekenen. Het enige wat de burger nodig heeft is een internetverbinding, een elektronische identiteitskaart met de juiste PIN-code of de itsme-applicatie.

 • Notariële akte voor buitenlandse notaris

Nederlandse notarissen blijven schenkingsakten  opstellen, ook al is er  geen  sprake  van enige vorm van urgentie (informatie die dagelijks moet worden opgevolgd). De grens is echter gesloten voor alle niet-essentiële verplaatsingen. Dit is daarom op dit moment niet de voorkeursoptie.

Het is wel  mogelijk om te voorzien in authentieke volmachten (notariële akte) voor de ondertekening van de akte (zie hierboven: notariële akte ontvangen in België) – een verplaatsing is dan niet nodig.

 • Zonder tussenkomst van een notaris

De schenking van roerende goederen kan handmatig (van hand tot hand) of onrechtstreekse (door middel van een neutrale handeling, bijvoorbeeld een bankoverschrijving) gebeuren.

De bijgevoegde overeenkomst met de voorwaarden van de schenking en de verklaring dat de goederen als schenking zijn overgedragen, is een privé-document (briefwisseling) tussen schenker(s) en begiftigde(n).

 1. Hoe registreer je een roerende schenking in deze lockdown-periode?
 • Notariële akte voor Belgische notaris

Indien de schenker in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest of in het Waals Gewest gedomicilieerd is, moeten de kosten voor de ondertekening van de akte vóór de ondertekening aan de (notaris) schenker worden meegedeeld (registratierechten, kosten van administratieve formaliteiten en ereloon van de Notaris).

Als de schenker in het Vlaamse Gewest gevestigd is, wordt een kopie van de akte gestuurd naar de Vlaamse belastingadministratie (Vlabel), die de verschuldigde registratierechten berekent en een uitnodiging tot betaling aan de belastingplichtige stuurt door middel van een aanmaning.

 • Notariële akte voor buitenlandse notaris of handmatige of onrechtstreekse schenking

 

  • Ofwel werken we op afstand samen met de fiscus:

Indien de schenker in het Vlaamse Gewest gedomicilieerd is, moeten de originele documenten per aangetekende brief naar de Dienst Rechtsbescherming in Vlabel worden gestuurd en moet een PDF-kopie van deze documenten per e-mail naar het hoofd van het kantoor worden gestuurd. Vlabel berekent het verschuldigde registratierecht en stuurt een uitnodiging tot betaling aan de belastingplichtige door middel van een aanmaning.

Indien de schenker in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest of in het Waals Gewest gedomicilieerd is, moet u de verschuldigde registratierechten betalen door overschrijving op de rekening van de Dienst voor juridische zekerheid en de originele documenten per aangetekende brief naar de Dienst voor juridische zekerheid sturen, alsook een PDF-kopie van deze documenten per e-mail naar de verantwoordelijke van het kantoor. Het is raadzaam om het kantoor van tevoren te bellen voor de referentie die op de overboeking moet worden vermeld.

Dit alles kan via het lokale kantoor van de belastingbetaler, maar het is ook mogelijk via het kantoor in Brussel :

Rechtszekerheidsbureau Brussel 2

Kruidtuinlaan, 50, Box3954

1000 Brussel

IBAN: BE86-6792-0030-0350 BIC: PCHQBEBB

tel: 02/575.95.78

  • Ofwel wordt de notariële akte ofl de overeenkomst opgenomen in het proces-verbaal van een notaris:

Dezelfde procedure als bij een in België ontvangen notariële akte (zie hierboven).


Recent articles