Logo Mercier vanderninden

Precontractuele informatiebrochure

Link (PDF)

ADDENDUM VAN LANSCHOT KEMPEN (PDF)

Privacy clausule

Link (PDF)

Top 5 uitvoeringsentiteiten

2017 (PDFCSV)
2018 (PDFCSV)
2019 (PDFCSV)
2020 (PDFCSV)

2021 (PDFCSV)

Cookie policy

Link (PDF)
Wijzig uw toestemming voor cookies

Gebruiksvoorwaarden

GELIEVE DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN AANDACHTIG TE LEZEN VOORALEER U DE WEBSITE, DE PORTAL OF DE MOBIELE APPLICATIE GEBRUIKT

Link gebruiksvoorwaarden voor de website (PDF)
Link gebruiksvoorwaarden voor e-tools  (PDF)

Beveiligingsrichtlijn

Link beveiligingsrichtlijn voor gebruikers (PDF)

Informatieverschaffing over duurzaamheid

ESG Policy (PDF)
Verklaring belangrijkste ongunstige effecten op de duurzaamheid (PDF)
Integratie van duurzaamheidsrisico’s in verloningsbeleid (PDF)
ESG Toelichtingsfiche (PDF)

Duurzaamheidsinformatie voor vermogensbeheer (PDF)

Informatie over hoe het discretionair vermogensbeheer ecologische of sociale kenmerken of een combinatie van die kenmerken promoot (PDF)

Verloningsbeleid

Verloningsbeleid (PDF)

Governance Memorandum

Governance Memorandum (PDF)

Doelstellingen en beleidslijnen risicobeheer

Doelstellingen en beleidslijnen risicobeheer (PDF)

Klokkenluidersbeleid

Link Klokkenluidersbeleid (PDF)