Logo Mercier vanderninden

MercLin Institutional fund

MercLin Institutional Fund is een Belgisch institutioneel fonds dat aan vennootschappen de mogelijkheid biedt om de investering in een actief beheerde aandelenportefeuille te combineren met een optimalisatie van de beleggingsfiscaliteit via zijn DBI-statuut.

Bedrijfsfiscaliteit voor aandelenbeleggingen

Sinds de belastinghervorming van einde 2017 – en met ingang van inkomstenjaar 2018 – kunnen bedrijven, onderworpen aan de Belgische vennootschapsbelasting, niet langer genieten van een vrijstelling van belasting op winsten uit aandelenbeleggingen, tenzij deze investeringen in individuele waarden aan onderstaande voorwaarden voldoen:

  • de minimuminvestering moet 2,5 miljoen Euro bedragen of
  • de investering heeft betrekking op een participatie van 10% in het bedrijf dat de winst uitkeert en
  • de meerwaarde wordt pas gerealiseerd na een investeringstermijn in het aandeel van minimum 1 jaar.

Deze voorwaarden maken het voor veel ondernemingen onmogelijk om op een fiscaal aantrekkelijke manier een gediversifieerde aandelenportefeuille op te bouwen. Voor deze vennootschappen biedt een DBI-bevek een valabel alternatief door risicospreiding te combineren met een aantrekkelijke fiscaliteit.

De Belgische DBI-bevek biedt aan vennootschappen – vanaf inkomstenjaar 2018 – een 100% belastingvrijstelling op zowel de uitgekeerde dividenden als op de gerealiseerde meerwaarde op haar rechten van deelneming. Enkel als deze beleggingen in individuele waarden aan onderstaande voorwaarden voldoen, blijven de winsten vrijgesteld van belastingen:

  • de DBI-bevek mag enkel rechtstreeks beleggen in aandelen. Beleggingen via aandelenfondsen zijn niet toegelaten.
  • de belastingvrijstelling geldt enkel voor de dividenden en meerwaarde op aandelen van bedrijven die onderworpen zijn aan een ‘normale’ belastingvoet. Aandelen in bedrijven die gevestigd zijn in een belastingparadijs zijn uitgesloten van dit stelsel.
  • de DBI-bevek moet jaarlijks 90% van de ontvangen inkomsten (interesten, dividenden en gerealiseerde meerwaarde) uitkeren aan haar aandeelhouders, na aftrek van bezoldigingen, commissies en kosten.