Een blik op uw toekomst

Mercier Vanderlinden Asset Management helpt u de structuur van uw vermogen te analyseren en, waar nodig, te optimaliseren op grond van uw behoeften en doelstellingen. Hierbij wordt rekening gehouden met verschillende aspecten, namelijk (i) het burgerlijk recht, (ii) het fiscaal recht en de fiscaliteit, (iii) de sociale zekerheid en de bestaanszekerheid en (iv) de financiële en economische context. Elke oplossing dient een evenwicht te bieden tussen uw persoonlijk comfort enerzijds en de haalbaarheid anderzijds.

Begeleiding op maat

Mercier Vanderlinden Asset Management zal u in deze oefening begeleiden met een eigen team en, waar nodig, in samenwerking met de beste nationale en internationale specialisten: notarissen, vermogensadvocaten, fiscalisten, …