Logo Mercier vanderninden

Onze 3 pijlers

Dezelfde belangen

“Onze klanten investeren in dezelfde fondsen als de managing partners. Zij verzorgen ook het beheer. De belangen lopen dus gelijk en u kent uw beheerder persoonlijk.”

Eenvoud

“Door ons te beperken tot drie investeringsportefeuilles kunnen we een veel hogere graad van specialisatie en expertise uitbouwen. Een zeer eenvoudig investeringsmodel.”

Discipline

“Wij blijven trouw aan onze visie waar prijsdiscipline centraal staat. De kwaliteit van onze investeringen biedt ondersteuning in moeilijke tijden.”