Onze 4 pijlers

Gemeenschappelijke belangen

“Onze klanten investeren in dezelfde fondsen als de managing partners. Zij verzorgen ook het beheer. De belangen lopen dus gelijk en u kent uw beheerder persoonlijk.”

Thomas Vanderlinden

Eenvoud

“Door ons te beperken tot drie investeringsportefeuilles kunnen we een veel hogere graad van specialisatie en expertise uitbouwen. Een zeer eenvoudig investeringsmodel.”

Vincent de Pret

Onafhankelijkheid

“Wij zijn een volledig onafhankelijke beheerder. Wij zijn ook niet gebonden aan makelaarslonen of financiële producten, wat ons toelaat op lange termijn te denken.”

Stéphane Mercier

Discipline

“Wij blijven trouw aan onze visie waar prijsdiscipline centraal staat. De kwaliteit van onze investeringen biedt ondersteuning in moeilijke tijden.”

Frédéric van Doosselaere