Mercier Vanderlinden onderschrijft de PRI’s van de VN sinds 2017

Wat is de UNPRI?

Het is een initiatief van de Verenigde Naties – in samenwerking met het UNEP Finance Initiative en het Global Compact van de VN – dat tot doel heeft om de integratie van milieu-, maatschappelijke en bestuurlijke (ESG) normen in beleggingsbeslissingen te bevorderen. De 6 voornaamste beginselen voor verantwoordelijk beleggen zijn gebaseerd op een set van vrijwillige en ambitieuze beleggingsbeginselen die een waaier van mogelijkheden biedt om te voldoen aan de ESG normen.

Mercier Vanderlinden Asset Management heeft de zes verantwoordelijke beleggingsbeginselen van de UNPRI in al zijn fondsen geïntroduceerd:

Principe 1: Wij betrekken ESG-normen in onze beleggingsanalyses en in het besluitvormingsproces.

Principe 2: Wij zijn actief eigenaar en betrekken ESG-normen in ons eigenaarschapsbeleid en -praktijken.

Principe 3: Wij vragen van de vennootschappen waarin wij investeren om gepaste transparantie over ESG-normen.

Principe 4: Wij bevorderen acceptatie en implementatie van de beginselen in de beleggingssector.

Principe 5: Wij werken samen aan het verbeteren van onze effectiviteit in de invoering van de beginselen.

Principe 6: Wij rapporteren allemaal over onze activiteiten en onze vorderingen ten aanzien van de invoering van de beginselen.

Door de internationaal erkende beginselen voor verantwoord beleggen te onderschrijven, kunnen we publiekelijk blijk geven van onze inzet voor verantwoord beleggen en bouwen we aan een duurzamer financieel systeem.

Implementatie van ESG-criteria in het beleggingsproces

Mercier Vanderlinden heeft, door de samenwerking met Sustainalytics, gekozen voor een wereldleider op het gebied van ESG onderzoek en engagement.

Sustainalytics is een toonaangevende aanbieder van ESG onderzoeks- en engagementdiensten aan institutionele beleggers. Sustainalytics verdedigt de belangen van aandeelhouders door materiële ESG-risico’s in de portefeuilles van klanten te evalueren en contacten te onderhouden met bedrijfsvertegenwoordigers door een constructief engagement dialoog.