Logo Mercier vanderninden

Een hart voor de planeet en de mensen

Duurzaam investeren

Duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord investeren staan al sinds het prille begin centraal bij Mercier Vanderlinden. Aangezien wij goed op de hoogte zijn van de impact die wij allen hebben op onze samenleving, trachten wij al het mogelijke te doen om deze impact te beperken en te compenseren door duurzame initiatieven. Zo nemen wij zelf verantwoordelijkheid op voor onze ecologische voetafdruk en laten we dit niet over aan toekomstige generaties.

Ons streven naar een betere wereld wordt gekarakteriseerd door een tweeluik. Eerst en vooral zijn er de interne initiatieven, waarbij de werknemers en het management samen naar oplossingen zoeken om onze interne bedrijfsvoering nog duurzamer te maken. Denk dan aan energieopwekking door zonnepanelen, het ondersteunen van lokale goede doelen, ecologische renovatie van de kantoren en initiatieven die het welzijn van de werknemers bevorderen. Ons sterk engagement inzake duurzaamheid heeft ervoor gezorgd dat Mercier Vanderlinden de eerste CO2-neutrale vermogensbeheerder in België werd.

Het tweede aspect van het tweeluik is het ethisch investeringsbeleid. Wij beseffen dat wij ons als aandeelhouder van grote ondernemingen in een bevoorrechte positie bevinden om deze bedrijven aan te sporen om duurzaamheid een centraal thema binnen de onderneming te maken. Dit doen we door zowel actieve keuzes te maken in ons investeringsproces als door in constructieve dialoog te gaan met verschillende bedrijven. Wij zijn sinds 2017 ondertekenaar van de UNPRI standaard en ons ethisch investeringsbeleid zal vanaf 2022 door Forum Ethibel gecertificeerd worden.

Sharing values together

Download onze brochure voor een gedetailleerde analyse omtrent onze activiteiten rond duurzaamheid.