Een hart voor de planeet en de mensen

Maatschappelijk Verantwoord Investeren

Al van bij het begin in 2000 hecht Mercier Vanderlinden Asset Management erg veel waarde aan de sociaalecologische impact die we hebben op de maatschappij.

Wij vinden het belangrijk onze maatschappelijke verantwoordelijkheid op te nemen als onderneming.

Zo heeft Mercier Vanderlinden een sterke track record opgebouwd bij het opnemen van waarden en normen in haar beleggingsaanpak. Historisch gezien vertaalde zich dit in het uitsluiten van verschillende sectoren en bedrijven m.b.t. kinderarbeid, wapenproductie en andere activiteiten die niet in overeenstemming zijn met de waarden van Mercier Vanderlinden.

Een van deze waarden is altijd transparantie geweest. Om deze reden heeft Mercier Vanderlinden haar ESG-principes duidelijk uiteengezet in een openbaar document (ESG beleid), zodat elke belanghebbende dit ten allen tijde kan raadplegen. Door onze ESG-richtlijnen duidelijk te omschrijven en ons beleid openbaar te maken, stellen we ons graag open voor feedback en bieden we belanghebbenden de mogelijkheid om te controleren of we voldoen aan onze eigen ESG-richtlijnen.

We hopen oprecht dat dit bijdraagt ​​aan onze toch al sterke overtuiging dat elke investering die we maken, moet aansluiten bij de waarden die ons nauw aan het hart liggen.

Sinds 2017 is Mercier Vanderlinden ondertekenaar van de UNPRI (United Nations Principles voor verantwoord beleggen). Door de UNPRI te onderschrijven, hebben we ons ertoe verbonden om de transparantie van ons beleggingsproces te verbeteren met betrekking tot de toepassing van ESG-criteria.

Als langetermijnbelegger wensen wij ook een aandeelhoudersrol te spelen bij de bedrijven waarin we investeren om een concrete invulling te geven aan ‘duurzaam beleggen’ en de internationale ESG-normen te respecteren.

Door rekening te houden met ESG criteria, zijn wij ervan overtuigd dat we beter onderbouwde beslissingen kunnen nemen.

Carbon Neutral

Mercier Vanderlinden neemt haar verantwoordelijkheid op voor het klimaat

Mercier Vanderlinden is sinds 2016 de eerste koolstofneutrale vermogensbeheerder in België en blijft voor het vierde jaar op rij CO2-neutraal.

Sinds 2016 hebben we onze eigen ecologische voetafdruk in kaart gebracht en inspanningen geleverd om onze uitstoot te verbeteren en terug te dringen (bv. door de overstap naar groene elektriciteit en de installatie van zonnepanelen, de energiebewuste renovatie van onze kantoren en door te pleiten voor meer elektrische voertuigen in het wagenpark).

Sommige vormen van uitstoot zijn echter onvermijdelijk en hebben nog steeds een wereldwijde impact waarvoor toekomstige generaties een hoge prijs zullen betalen. Daarom besliste Mercier Vanderlinden om samen te werken met CO2logic om CO2-neutraal te worden en verantwoordelijkheid op te nemen voor haar eigen impact in plaats van de gevolgen door te schuiven naar de maatschappij.

Carbon Neutral

Mercier Vanderlinden neemt haar verantwoordelijkheid op voor het klimaat

Mercier Vanderlinden is sinds 2016 de eerste koolstofneutrale vermogensbeheerder in België en blijft voor het vierde jaar op rij CO2-neutraal.

Sinds 2016 hebben we onze eigen ecologische voetafdruk in kaart gebracht en inspanningen geleverd om onze uitstoot te verbeteren en terug te dringen (bv. door de overstap naar groene elektriciteit en de installatie van zonnepanelen, de energiebewuste renovatie van onze kantoren en door te pleiten voor meer elektrische voertuigen in het wagenpark).

Sommige vormen van uitstoot zijn echter onvermijdelijk en hebben nog steeds een wereldwijde impact waarvoor toekomstige generaties een hoge prijs zullen betalen. Daarom besliste Mercier Vanderlinden om samen te werken met CO2logic om CO2-neutraal te worden en verantwoordelijkheid op te nemen voor haar eigen impact in plaats van de gevolgen door te schuiven naar de maatschappij.

Charity

Mercier Vanderlinden engageert zich

Mercier Vanderlinden ondersteunt ook sinds meerdere jaren verschillende Belgische liefdadigheidsorganisaties. Onze medewerkers hebben elk jaar de mogelijkheid om een organisatie voor te stellen die hen nauw aan het hart ligt. Vervolgens worden op democratische wijze tien projecten uitgekozen voor een financiële tegemoetkoming. Op deze manier ondersteunt Mercier Vanderlinden de werking van organisaties die actief zijn in de hulp aan minderbedeelden, gehandicaptenzorg, wetenschappelijk onderzoek en tal van andere domeinen.

Dit jaar werd er uitzonderlijk extra aandacht besteed aan het onderzoek naar COVID-19. Zo werd er recent besloten twee onderzoeken financieel te steunen: KULeuven (COVID-19-solidariteitsactie) en Stichting St Luc (#Clapandact). Het is vandaag meer dan ooit belangrijk om bij te dragen aan de bestrijding van dit virus.

“ We make a living by what we get, but we make a life by what we give. ”

— Winston Churchill