Een hart voor de planeet en de mensen

Al van bij het begin in 2000 hecht Mercier Vanderlinden erg veel waarde aan de sociaalecologische impact die we hebben op de maatschappij.

Wij vinden het belangrijk onze maatschappelijke verantwoordelijkheid op te nemen als onderneming.

“ We make a living by what we get, but we make a life by what we give. ”

— Winston Churchill

Maatschappelijk Verantwoord Investeren

Sinds 2017 heeft Mercier Vanderlinden zich geregistreerd als ondertekenaar van de UNPRI (United Nations Principles for Responsible Investment). Door de beginselen van verantwoord beleggen van de Verenigde Naties te onderschrijven, hebben wij ons geëngageerd om de transparantie van ons beleggingsproces te verbeteren met betrekking tot de toepassing van ESG-criteria.

Als langetermijnbelegger wensen wij ook een aandeelhoudersrol te spelen bij de bedrijven waarin we investeren om een concrete invulling te geven aan ‘duurzaam beleggen’ en het respecteren van de internationale ESG-normen.

Door rekening te houden met globale informatie over ecologie, samenleving en deugdelijk bestuur (‘environmental, social and governance’ of ‘ESG’ -criteria) zijn wij ervan overtuigd dat we beter onderbouwde beslissingen kunnen nemen.

Carbon Neutral

Mercier Vanderlinden neemt haar verantwoordelijkheid op voor het klimaat

Mercier Vanderlinden is sinds 2016 de eerste koolstofneutrale vermogensbeheerder in België en blijft voor het vierde jaar op rij CO2-neutraal.

Sinds 2016 hebben we onze eigen ecologische voetafdruk in kaart gebracht en inspanningen geleverd om onze uitstoot te verbeteren en terug te dringen (bv. door de overstap naar groene elektriciteit en de installatie van zonnepanelen, de energiebewuste renovatie van onze kantoren en door te pleiten voor meer elektrische voertuigen in het wagenpark).

Sommige vormen van uitstoot zijn echter onvermijdelijk en hebben nog steeds een wereldwijde impact waarvoor toekomstige generaties een hoge prijs zullen betalen. Daarom besliste Mercier Vanderlinden om samen te werken met CO2logic om CO2-neutraal te worden en verantwoordelijkheid op te nemen voor haar eigen impact in plaats van de gevolgen door te schuiven naar de maatschappij.

Carbon Neutral

Mercier Vanderlinden neemt haar verantwoordelijkheid op voor het klimaat

Mercier Vanderlinden is sinds 2016 de eerste koolstofneutrale vermogensbeheerder in België en blijft voor het vierde jaar op rij CO2-neutraal.

Sinds 2016 hebben we onze eigen ecologische voetafdruk in kaart gebracht en inspanningen geleverd om onze uitstoot te verbeteren en terug te dringen (bv. door de overstap naar groene elektriciteit en de installatie van zonnepanelen, de energiebewuste renovatie van onze kantoren en door te pleiten voor meer elektrische voertuigen in het wagenpark).

Sommige vormen van uitstoot zijn echter onvermijdelijk en hebben nog steeds een wereldwijde impact waarvoor toekomstige generaties een hoge prijs zullen betalen. Daarom besliste Mercier Vanderlinden om samen te werken met CO2logic om CO2-neutraal te worden en verantwoordelijkheid op te nemen voor haar eigen impact in plaats van de gevolgen door te schuiven naar de maatschappij.

Charity

Mercier Vanderlinden engageert zich

Mercier Vanderlinden ondersteunt ook sinds meerdere jaren verschillende Belgische liefdadigheidsorganisaties. Onze medewerkers hebben elk jaar de mogelijkheid om een organisatie voor te stellen die hen nauw aan het hart ligt. Vervolgens worden op democratische wijze tien projecten uitgekozen voor een financiële tegemoetkoming. Op deze manier ondersteunt Mercier Vanderlinden de werking van organisaties die actief zijn in de hulp aan minderbedeelden, gehandicaptenzorg, wetenschappelijk onderzoek en tal van andere domeinen.

Dit jaar werd er uitzonderlijk extra aandacht besteed aan het onderzoek naar COVID-19. Zo werd er recent besloten twee onderzoeken financieel te steunen: KULeuven (COVID-19-solidariteitsactie) en Stichting St Luc (#Clapandact). Het is vandaag meer dan ooit belangrijk om bij te dragen aan de bestrijding van dit virus.