We take it personally.

Investing together

We take it personally.

Investing together

We take it personally.

Investing together

We take it personally.

Investing together

We take it personally.

Investing together

We take it personally.

Investing together

We take it personally.

Investing together

Onze origine

Na de verkoop van de familiale participaties in An-Hyp, Devos-Lemmens en Frisk in de jaren ’90, beslisten de families Mercier en Vanderlinden in 2000 het beheer van het vermogen toe te vertrouwen aan Stéphane (Mercier) en Thomas (Vanderlinden). De doelstelling was en is nog steeds de koopkracht van het familiale vermogen te beschermen en te laten groeien voor de volgende generaties. Zowel de naam MERCIER VANDERLINDEN als het credo « We take it personally » zijn een uiting van ons persoonlijk engagement.

Gemeenschappelijke belangen,
persoonlijke betrokkenheid

Door ons familiaal vermogen samen met het uwe te investeren, worden wij partners en zijn we persoonlijk betrokken in onze relatie met u. Dit laat ons toe volledig onafhankelijk en transparant te werken. Een beheer op lange termijn, waarbij wij ons eigen vermogen samen met het uwe investeren, is de enige manier om belangenconflicten te vermijden.

Wij denken als ondernemers en zijn ervan overtuigd dat korte termijn denken of het telkens opnieuw volgen van tijdelijke trends enkel leidt tot niet bevredigende resultaten. Wij investeren met een lange termijn focus, wat ons vrijwaart van onnodige transacties op basis van korte termijn denken.

Gemeenschappelijke belangen, persoonlijke betrokkenheid

Door ons familiaal vermogen samen met het uwe te investeren, worden wij partners en zijn we persoonlijk betrokken in onze relatie met u. Dit laat ons toe volledig onafhankelijk en transparant te werken.

Een beheer op lange termijn, waarbij wij ons eigen vermogen samen met het uwe investeren, is de enige manier om belangenconflicten te vermijden.

Wij denken als ondernemers en zijn ervan overtuigd dat korte termijn denken of het telkens opnieuw volgen van tijdelijke trends enkel leidt tot niet bevredigende resultaten. Wij investeren met een lange termijn focus, wat ons vrijwaart van onnodige transacties op basis van korte termijn denken.

Onze aanpak

Ons investeringsmodel is gebaseerd op eenvoud waarbij wij ons aanbod concentreren in 3 portefeuilles. Onze klanten en wijzelf zijn in één van deze fondsen of een combinatie ervan geïnvesteerd. Deze eenvoud laat ons toe om al onze aandacht te richten op de kwaliteit van onze investeringen op basis van fundamentele analyse.

Door uw kapitaal te investeren in dezelfde portefeuilles als de managing partners en hun familie, lopen de belangen volledig gelijk en weet u wie zich ontfermt over uw portefeuille.

“ Markets can remain irrational a lot longer than we can remain solvent. ”

— A. Gary Shilling

Onze 4 pijlers

Gemeenschappelijke belangen

“Onze klanten investeren in dezelfde fondsen als de managing partners. Zij verzorgen ook het beheer. De belangen lopen dus gelijk en u kent uw beheerder persoonlijk.”

Thomas Vanderlinden

Eenvoud

“Door ons te beperken tot drie investeringsportefeuilles kunnen we een veel hogere graad van specialisatie en expertise uitbouwen. Een zeer eenvoudig investeringsmodel.”

Vincent de Pret

Onafhankelijkheid

“Wij zijn een volledig onafhankelijke beheerder. Wij zijn ook niet gebonden aan makelaarslonen of financiële producten, wat ons toelaat op lange termijn te denken.”

Stéphane Mercier

Discipline

“Wij blijven trouw aan onze visie waar prijsdiscipline centraal staat. De kwaliteit van onze investeringen biedt ondersteuning in moeilijke tijden.”

Frédéric van Doosselaere

Nieuws