Logo Mercier Vanderlinden

Estate planning

Een blik op uw toekomst

Vermogensplanning vereist een persoonlijke en vertrouwelijke aanpak. Onze specialisten staan u bij om uw globale vermogen in kaart te brengen en uw wensen en doelstellingen helder voor ogen te krijgen. Zij begeleiden u in de organisatie van uw nalatenschap en de overdracht van uw vermogen naar de volgende generatie. Waar nodig helpen zij u met de optimalisatie van uw vermogen waarbij er aandacht is voor zowel de burgerrechtelijke, de fiscale als de financiële facetten ervan. Ook uw vennootschap komt aan bod in deze analyse.

Begeleiding op maat

Onze prioriteit is om u op een toegankelijke manier gemoedsrust te bezorgen waarbij wij een evenwicht nastreven tussen uw persoonlijk comfort en de optimalisatie van uw vermogensstructuur. Mercier Vanderlinden Asset Management zal u in deze oefening begeleiden met een eigen team van estate planners die met u meedenken. Onze specialisten zijn steeds up to date met de ontwikkelingen in de wereld van vermogensplanning en waar nodig adviseren zij u in samenwerking met, eventueel uw eigen, nationale en internationale specialisten (zoals notarissen, vermogensadvocaten, fiscalisten, …).

Vermogensplanning

Vermogensbeheer bestaat niet langer alleen uit het vormen van een goede beleggingsstrategie. Ook vermogensplanning vormt een belangrijke factor in het beheer van uw vermogen. In een wereld waar wetgeving steeds complexer wordt, een vermogen steeds internationaler wordt en waar de familiale structuren evolueren, komen vragen over structurering en overdracht van vermogen meer en meer naar de voorgrond.

Behoud en overdracht van vermogen

“Het doel van een vermogensplanning is om op lange termijn het behoud en de overdracht van een vermogen te garanderen. Het startpunt daarbij is om de juiste vragen te stellen om zo uw wensen en doelstellingen te concretiseren. Vervolgens is het belangrijk om uw vermogen, en eventueel huidige vermogensplanning, in kaart te brengen zodat op basis daarvan de juiste strategische oplossingen kunnen uitgetekend worden.”

Gezond verstand en gemoedsrust

“De gekozen oplossingen moeten zowel aan de burgerrechtelijke als aan de fiscale normen voldoen. Ze moeten door iedereen begrepen en aanvaard worden, zonder dat ze de belanghebbenden in gevaar brengen. Bovenal is het van belang dat een planning u ontzorgt en gemoedsrust bezorgt. Eenmaal geïmplementeerd is het minstens even belangrijk om uw planning op te volgen. Zo kan het zijn dat u, afhankelijk van de levensfase, nieuwe behoeften kent of dat er wijzigingen zijn in de relevante wetgeving. Indien nodig, zullen wij uw planning daarom opnieuw tegen het licht houden.”

Initiatief nemen

“Het initiatief nemen om aan vermogensplanning te doen, en ze ook daadwerkelijk uitvoeren, is de sleutel tot succes. Niets doen op dit vlak leidt op termijn onvermijdelijk tot verlies van kapitaal. Onze wetgeving biedt op zowel burgerrechtelijk als fiscaal vlak een unieke waaier aan mogelijkheden om tegemoet te komen aan uw wensen en doelstellingen. Denk maar aan testamenten, schenkingen, huwelijkscontracten, zorgvolmachten, controlestructuren en andere instrumenten van vermogensplanning.”

Onze approach

“Onze specialisten ondersteunen en adviseren u in het uittekenen van uw vermogensplanning. Wij zijn daarbij altijd op zoek naar eenvoudige, efficiënte en transparante technieken om een optimale opvolging en een perfecte traceerbaarheid van de activiteiten te garanderen. Het is voor ons van groot belang dat de voorgestelde oplossingen voor u toegankelijk en duidelijk zijn.”

News

News
Friday 06 January, 2023
News
Friday 06 January, 2023
News
Friday 06 January, 2023
News
Friday 06 January, 2023
News
Friday 06 January, 2023
News
Wednesday 07 December, 2022
News
Wednesday 07 December, 2022
News
Wednesday 07 December, 2022
News
Wednesday 07 December, 2022
News
Wednesday 07 December, 2022
News
Monday 31 October, 2022
News
Monday 31 October, 2022
News
Monday 31 October, 2022
News
Monday 31 October, 2022
News
Monday 31 October, 2022
News
Tuesday 31 May, 2022
News
Tuesday 31 May, 2022
News
Tuesday 31 May, 2022
News
Tuesday 31 May, 2022
News
Tuesday 31 May, 2022