Logo Mercier Vanderlinden

Asset Management

"If you aren’t willing to own a stock for 10 years, don’t even think about owning it for ten minutes."

Een conservatief en gedisciplineerd beheer

Het is onze opdracht om de koopkracht van uw vermogen te beschermen en te doen groeien op lange termijn. Een conservatief en gedisciplineerd is hiervoor de enige aangewezen manier. Enkel door rigoureus vast te houden aan onze kwaliteitsvereisten en waarderingsnormen zijn we in staat om onze doelstellingen te realiseren. Groei op lange termijn vereist het vermijden van onherstelbare verliezen.

Onze fundamentele waarden

Vermogensbeheer is geen sprint maar een marathon.
Enkel een langetermijnbenadering leidt tot een bevredigend resultaat. Wij zijn investeerders, geen traders. Wij denken als ondernemers.

Voor ons is het glas halfvol. Vanuit dit optimisme trachten wij ons vermogen te laten delen in de groei die de wereldeconomie, ondanks de crisissen en catastrofes, steeds gekenmerkt heeft.

Onze toegevoegde waarde

Een consistente toepassing van de beleggingsstrategie staat centraal binnen het beheer van de fondsen. De financiële markten vertonen vaak gelijkenissen met de ‘catwalks’ van modeontwerpers. Datgene wat men vandaag bewondert, kan binnen enkele jaren verafschuwd worden. Zo heeft men ook verschillende beleggingsstrategieën die het binnen een bepaalde periode erg goed kunnen doen maar die op lange termijn de tand des tijds niet kunnen doorstaan. Daarom zijn wij erg trots op onze beleggingsstrategie die over een periode van meer dan twee decennia succesvol gebleken is. Expertise, ervaring en discipline staan hierbij centraal.

Onze investeringsstijl

1. Een hybride benadering

Wij proberen onszelf niet te beperken tot een bepaald segment van de markt en richten ons op alle opportuniteiten die de markt ons aanbiedt. Zo hebben wij steeds een evenwichtige mix van geliefde bedrijven die van marktmomentum genieten en ongeliefde bedrijven die volgens ons onterecht aan de kant geschoven zijn. Deze mooie combinatie staat ons niet enkel toe om in iedere beursomgeving een mooi resultaat neer te leggen maar ook om kort op de bal te spelen en onmiddellijk te reageren wanneer het sentiment binnen een bepaalde categorie verandert.

2. Kwaliteit aan de juiste prijs

De kwaliteit van het bedrijfsmodel is steeds onze eerste zorg. Een bedrijfsmodel van hoge kwaliteit zal immers competitieve voordelen kunnen ontwikkelen, die op hun beurt toestaan dat over een langere periode de winst kan groeien en er tevens voor zorgen dat de marges beschermd blijven. Toch is kwaliteit alleen niet voldoende. Prijsdiscipline is een fundamentele vereiste binnen onze strategie. Wij investeren alleen wanneer de waardering ons toelaat om onder conservatieve assumpties een mooi rendement te behalen

3. Gediversifieerd maar sector onafhankelijk

Diversificatie is een essentieel onderdeel van onze filosofie. Het volstaat te kijken naar de leden van de Forbes 400-lijsten van 20-30 jaar geleden om te zien dat een te sterke concentratie grote risico’s met zich meebrengt. De meerderheid van de leden zijn inmiddels van de lijst verdwenen. Mochten zij belegd hebben in een gediversifieerde portefeuille zoals de S&P 500, dan zouden zij nog steeds deel uitmaken van deze lijst.

Een sterke diversificatie wil echter niet zeggen dat wij noodgedwongen een blootstelling aan bepaalde sectoren moeten aanhouden. Wij zijn vrij om een sector links te laten liggen wanneer de vooruitzichten voor die sector onaantrekkelijk zijn. Daarnaast kunnen wij sectoren met mooie vooruitzichten een bovengemiddelde blootstelling toekennen. Dit zonder dat het de diversificatie van het portfolio in gedrang brengt.

4. We are not greedy, wij zijn niet hebzuchtig

De koopkracht doen groeien betekent niet hetzelfde als het nastreven van ‘monsterwinsten’. Dit laatste kan immers enkel bereikt worden door erg grote risico’s te nemen. Iets dat haaks staat op onze doelstelling om blijvend kapitaalverlies en onnodige volatiliteit ten alle koste te vermijden. Wij opteren ervoor om te investeren in opportuniteiten die onder conservatieve assumpties een correct rendement moeten opleveren en die ons positief kunnen verrassen indien onze assumpties te conservatief blijken te zijn.