Logo Mercier Vanderlinden

A heart for the planet and people

Sustainable investing

Duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord investeren staan reeds sinds het prille begin centraal bij Mercier Vanderlinden. Aangezien wij goed op de hoogte zijn van de impact die wij allen hebben op onze samenleving, trachten wij al het mogelijke te doen om deze impact te beperken en te compenseren door duurzame initiatieven. Zo nemen wij zelf verantwoordelijkheid op voor onze ecologische voetafdruk en laten we dit niet over aan toekomstige generaties.

Ons streven naar een betere wereld wordt gekarakteriseerd door een tweeluik. Eerst en vooral zijn er de interne initiatieven, waarbij de werknemers en het management samen naar oplossingen zoeken om onze interne bedrijfsvoering nog duurzamer te maken. Hierbij kan men denken aan energieopwekking door zonnepanelen, het ondersteunen van lokale goede doelen, ecologische renovatie van de kantoren en initiatieven die het welzijn van de werknemers bevorderen. Ons sterk engagement inzake duurzaamheid heeft ervoor gezorgd dat Mercier Vanderlinden de eerste CO2-neutrale vermogensbeheerder in België werd.

Het tweede aspect van het tweeluik is het ethisch investeringsbeleid. Wij beseffen dat wij ons als aandeelhouder van grote ondernemingen in een bevoorrechte positie bevinden om deze bedrijven aan te sporen om duurzaamheid een centraal thema binnen de onderneming te maken. Dit doen we door zowel actieve keuzes te maken in ons investeringsproces als door in constructieve dialoog te gaan met verschillende bedrijven. Wij zijn sinds 2017 ondertekenaar van de UNPRI standaard en ons ethisch investeringsbeleid zal vanaf 2022 door Forum Ethibel gecertificeerd worden.

Actions rather than words

At Mercier Vanderlinden, we have always sought to demonstrate our commitment to sustainability by taking a leading role in sustainable investing in addition to our internal initiatives. Therefore, we have set very high standards, including several restrictions, and fully adopted the Norwegian Pension Fund exclusion list. This while offering all stakeholders a rarely seen form of transparency.

However, a policy is only as ambitious and efficient as the extent to which it is effectively followed up. Therefore, we are very proud to have obtained the Forum Ethibel certificate. Forum Ethibel is an independent external party that specializes in verifying compliance with the sustainability measures an asset manager imposes on itself. This certificate shows that we follow our strict sustainability policy and that our sustainability commitment is not only one of fine words but also of strong deeds.

View the certificate here and find out what Forum Ethibel verifies for us.

Sharing values together

Download onze brochure voor een gedetailleerde analyse omtrent onze activiteiten rond duurzaamheid.